Over

Dit is de persoonlijke website van Marc Bracke. Mijn achtergrond is diergeneeskunde, toegepaste ethologie en filosofie. Ik ontwikkelde ‘semantisch modelleren’. Dat is een methode om wetenschappelijke kennis te ‘vertalen’ in welzijnsscores. Met behulp van deze methode heb ik verschillende computer-gebaseerde beslissingsondersteunende systemen gebouwd om welzijnsscores te berekenen voor varkens, rundvee, pluimvee en vis. Dit heb ik voor mijn werk gedaan, maar deze website gaat over mijn persoonlijke interesses.

Interesses

Ik ben geïnteresseerd in de lichamelijke en geestelijke gezondheid van dieren, vooral natuurlijk gedrag, cognitie bij dieren, evolutie, emotie en welzijn, en ik ben geïnteresseerd in daaraan gerelateerde vragen over dierlijke en menselijke waarneming, kennis en ethiek.

Marc Bracke

Marc Bracke

Deze website

Op deze website kunt u (links naar) mijn CV vinden, evenals zaken die ik persoonlijk opmerkelijk vind. De belangrijkste doelstellingen van deze website omvatten de expressie van mijn persoonlijke belangstelling en het verkennen van de (on)mogelijkheden van het gebruik van deze website als communicatiemiddel. Daarom moet deze website als ‘voorlopig’ en ‘in aanbouw’ worden beschouwd (zie ook Disclaimer).
[knowledgebase-three]

Mocht je een bijdrage willen leveren ….
[paypal-donation]